Hva skjer i Desember?

5.12 – Frist for innsending av A-melding

10.12 – Innsending av MVA. – melding
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

Hva skjer i November?

5.11 – Frist for innsending av A-melding

15.11 -Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.11 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere

Hva skjer i September?

1.9 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

5.9 – Frist for innsending av A-melding

17.9 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

17.9 – Betaling av forskuddsskatt personlige skattytere

Hva skjer i August?

6.8 – Frist for innsending av A-melding

31.8 – Innsending av MVA. melding.
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonssmelding (kompensasjonsoppgave)

Hva skjer i Juli?

5.7 – Frist for innsending av A-melding

16.7 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.7 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Idag er fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning. Dersom ditt firma er stiftet før 30. Juni iår, må du sende inn for dette året. Dersom du stifter firmaet på 1. Juli eller senere, kan du velge å slå årsregnskapet sammen med neste års regnskap. (maks 18 måneder).

Har du en liten bedrift er det ikke sikkert du trenger å sende inn årsberetning. Alle større foretak er pliktig å utarbeide og sende inn årsberetning sammen med regnskapet.

Du kan sende inn regnskapet direkte ved å gå til Altinn her.

Les mer om årsberetning her.

Les mer om årsregnskap her.

Hva skjer i Juni?

5.6 – Frist for innsending av A-melding

11.6 – Innsending av MVA. – Melding

30.6 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning