Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Idag er fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning. Dersom ditt firma er stiftet før 30. Juni iår, må du sende inn for dette året. Dersom du stifter firmaet på 1. Juli eller senere, kan du velge å slå årsregnskapet sammen med neste års regnskap. (maks 18 måneder).

Har du en liten bedrift er det ikke sikkert du trenger å sende inn årsberetning. Alle større foretak er pliktig å utarbeide og sende inn årsberetning sammen med regnskapet.

Du kan sende inn regnskapet direkte ved å gå til Altinn her.

Les mer om årsberetning her.

Les mer om årsregnskap her.

Innsending av forhåndsutfylt skattemelding


Husk at idag er fristen for å sende inn den forhåndsutfylte skattemeldingen (tidl. Selvangivelse) for privatpersoner. (gjelder dersom du er enæringsdrivende, eller dersom du er ektefelle/meldepliktig samboer av næringsdrivende).

Har du ikke gjort endringer, trenger du ikke å foreta deg noe. Men alle endringer som skal gjøres må være gjort og sendt inn via altinn senestidag.

Les mer her.