Hva skjer i Desember?

5.12 – Frist for innsending av A-melding

10.12 – Innsending av MVA. – melding
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)