Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Idag er fristen for å sende inn årsregnskap og årsberetning. Dersom ditt firma er stiftet før 30. Juni iår, må du sende inn for dette året. Dersom du stifter firmaet på 1. Juli eller senere, kan du velge å slå årsregnskapet sammen med neste års regnskap. (maks 18 måneder).

Har du en liten bedrift er det ikke sikkert du trenger å sende inn årsberetning. Alle større foretak er pliktig å utarbeide og sende inn årsberetning sammen med regnskapet.

Du kan sende inn regnskapet direkte ved å gå til Altinn her.

Les mer om årsberetning her.

Les mer om årsregnskap her.