Hva skjer i Mars?

5.3 – Frist for innsending av A-melding

12.3 – MVA. melding for årstermin

15.3 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.3 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere