Skattemelding

< Tilbake til Tjenester

Skattemelding er det som tidligere ble kalt selvangivelse.

Denne blir sendt ut normalt i April, til alle som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd.

Skattemeldingen skal inneholde oversikt over alle dine inntekter, fradrag, formue og gjeld, og skal stemme overens med de årsoppgaver du har mottatt fra ulike instanser.

Det er din oppgave å se til at du betaler riktig skatt, og skattemeldingen kan hjelpe deg å finne ut om dette stemmer.

 

Les mer på skatteetaten.no