Hva skjer i November?

5.11 – Frist for innsending av A-melding

15.11 -Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.11 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere