Hva skjer i August?

6.8 – Frist for innsending av A-melding

31.8 – Innsending av MVA. melding.
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonssmelding (kompensasjonsoppgave)