Viktige datoer

Viktige datoer

Frister i 2023:

Januar:

05.01 – Frist for innsending av A-melding (for Desember)
16.01 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.01 – Frist for levering av aksjonærregisteroppgave (gjelder både elektronisk og papirlevering)

Februar:

01.02 – Frist for sammenstillingsoppgave (årsoppgave) til arbeidstaker
01.02 – Frist for søknad om mva-melding for årstermin (oms < kr 1000000)
06.02 – Frist for innsending av A-melding (for Januar)
10.02 – Innsending av MVA melding og betaling av mva. (6. Termin)
10.02 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)(6. Termin)
10.02 – Frist for rapportering av MVA melding for omvendt avgiftsplikt (4. kvartal)
15.02 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere 1. Termin)
15.02 – Frist for innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”
17.02 – Skattemelding for aksjeselskap gjøres tilgjengelig i Altinn (samt tilhørende skjema/meldinger for AS)

Mars:

06.03 – Frist for innsending av A-melding (Februar)
10.03 – MVA melding for årstermin (oms < kr 1000000) og betaling av mva
15.03 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (1. Termin)
15.03 – Betaling av forskuddsskatt (Personlige skatteytere) (1.Termin)

April:

05.04 – Frist for innsending av A-melding (Mars)
11.04 – MVA melding for primærnæring
11.04 – Innsending av MVA melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)
17.04 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere) (2. Termin)
02.05 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding (lønnsmottakere og pensjonister)

Mai:

02.05 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding (lønnsmottakere og pensjonister)
05.05 – Frist for innsending av A-melding (April)
10.05 – Frist for rapportering for MVA-melding for omvendt avgiftsplikt (1. kvartal)
15.05 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (2. Termin)
31.05 – Innlevering av skattemelding for selskap og forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
31.05 – Betaling av forskuddsskatt for å unngå renter (personlige skatteytere) 

Juni:

05.06 – Frist for innsending av A-melding (Mai)
12.06 – Innsending av MVA Melding og betaling av merverdiavgift (2. Termin)
12.06 – Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. Termin)
15.06 – Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende – frist for betaling
30.06 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli:

05.07 – Frist for innsending av A-melding (Juni)
17.07 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (3. Termin)
31.07 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

August:

07.08 – Frist for innsending av A-melding (Juli)
10.08 – Frist for rapportering av MVA melding for omvendt avgiftsplikt (2. kvartal)
31.08 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning
31.08 – Innlevering av MVA melding og Betaling av mva.(3. Termin)
31.08 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (3. Termin)

September:

01.09 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
05.09 – Frist for innsending av A-melding (August)
15.09 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (4. Termin)
15.09 – Betaling av forskuddsskatt (personlige skattytere) (3. Termin)
30.09 – Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

Oktober:

05.10 – Frist for innsending av A-melding (September)
10.10 – Innsending av MVA. – melding. Betaling av mva.(4. Termin)
10.10 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (4.Termin)

November:

06.11 – Frist for innsending av A-melding (Oktober)
15.11 – Frist for rapportering for MVA melding for omvendt avgiftsplikt (3. Kvartal)
15.11 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (5. Termin)

Desember:

01.12 – Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding
05.12 – Frist for innsending av A-melding (November)
11.12 – Innsending av MVA. – melding. Betaling av mva.(5. Termin)
11.12 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (5. Termin)
15.12 – Betaling av forskuddsskatt personlig skatteyter (4. Termin)

For flere datoer, sjekk skatteetatens oversikt.
Sticos har også en nyttig liste.

Du finner lenker for innsendelse på Nyttige lenker.