Viktige datoer

Viktige datoer

Frister i 2021:

Januar:

05.01 – Frist for innsending av A-melding (Desember)
15.01 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.01 – Frist for levering av aksjonærregisteroppgave

Februar:

01.02 – Frist for årsoppgave til arbeidstaker
01.02 – Frist for søknad om mva-melding for årstermin (oms < kr 1000000)
05.02 – Frist for innsending av A-melding (Januar)
10.02 – Innsending av MVA melding og betaling av mva. (6. Termin)
10.02 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)(6. Termin)
15.02 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere 1. Termin)
15.02 – Frist for innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

Mars:

01.03 – Frist før søknad om kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
05.03 – Frist for innsending av A-melding (Februar)
12.03 – MVA melding for årstermin (oms < kr 1000000) og betaling av mva
15.03 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (1. Termin)
15.03 – Betaling av forskuddsskatt (Personlige skatteytere) (1.Termin)

April:

06.04 – Frist for innsending av A-melding (Mars)
12.04 – MVA melding for primærnæring
12.04 – Innsending av MVA melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)
15.04 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere) (2. Termin)
30.04 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding (lønnsmottakere og pensjonister)

Mai:

05.05 – Frist for innsending av A-melding (April)
18.05 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (2.Termin)
31.05 – Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
31.05 – Innlevering av forhåndsutfylt skattemelding for næringsdrivende
31.05 – Betaling av forskuddsskatt for å unngå renter (Personlige skatteytere)

Juni:
07.06 – Frist for innsending av A-melding (Mai)
10.06 – Innsending av MVA Melding og betaling av merverdiavgift (2. Termin)
10.06 – Innlevering av kompensasjonsmelding for merverdiavgift (2. Termin)
30.06 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli:

05.07 – Frist for innsending av A-melding (Juni)
15.07 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (3. Termin)
31.07 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

August:

05.08 – Frist for innsending av A-melding (Juli)
31.08 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning
31.08 – Innlevering av MVA melding og Betaling av mva.(3. Termin)
31.08 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (3. Termin)

September:

01.09 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
06.09 – Frist for innsending av A-melding (August)
15.09 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (4. Termin)
17.09 – Betaling av forskuddsskatt (personlige skattytere) (3. Termin)
30.09 – Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

Oktober:

05.10 – Frist for innsending av A-melding (September)
11.10 – Innsending av MVA. – melding. Betaling av mva.(4. Termin)
11.10 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (4.Termin)

November:

05.11 – Frist for innsending av A-melding (Oktober)
15.11 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (5. Termin)

Desember:

01.12 – Frist for søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær to-månedlig mva-melding
06.12 – Frist for innsending av A-melding (November)
10.12 – Innsending av MVA. – melding. Betaling av mva.(5. Termin)
10.12 – Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave) (5. Termin)
15.12 – Betaling av forskuddsskatt personlig skatteyter (4. Termin)

For flere datoer, sjekk skatteetatens oversikt.

Du finner lenker for innsendelse på Nyttige lenker.