Hva skjer i Desember?

5.12 – Frist for innsending av A-melding

10.12 – Innsending av MVA. – melding
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

Hva skjer i November?

5.11 – Frist for innsending av A-melding

15.11 -Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.11 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere

Hva skjer i September?

1.9 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

5.9 – Frist for innsending av A-melding

17.9 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

17.9 – Betaling av forskuddsskatt personlige skattytere

Hva skjer i August?

6.8 – Frist for innsending av A-melding

31.8 – Innsending av MVA. melding.
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonssmelding (kompensasjonsoppgave)

Hva skjer i Juli?

5.7 – Frist for innsending av A-melding

16.7 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.7 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Hva skjer i Mai?

5.5 – Frist for innsending av A-melding

12.5 – MVA. melding for årstermin

15.5 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere

15.5 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Hva skjer i April?

5.4 – Frist for innsending av A-melding

10.4 – MVA. melding for primærnæring

10.4 – Innsending av MVA. – melding.
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

16.4 – Betaling av forhåndsskatt, upersonlige skatteytere

30.4 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

Hva skjer i Mars?

5.3 – Frist for innsending av A-melding

12.3 – MVA. melding for årstermin

15.3 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

15.3 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere