Hva skjer i September?

1.9 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner

5.9 – Frist for innsending av A-melding

17.9 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

17.9 – Betaling av forskuddsskatt personlige skattytere