Hva skjer i Juli?

5.7 – Frist for innsending av A-melding

16.7 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

31.7 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund