Hva skjer i April?

5.4 – Frist for innsending av A-melding

10.4 – MVA. melding for primærnæring

10.4 – Innsending av MVA. – melding.
Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

16.4 – Betaling av forhåndsskatt, upersonlige skatteytere

30.4 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister