Hva skjer i Februar?

1.2 – Frist for årsoppgave til arbeidstaker

5.2 – Frist for innsending av A-melding

12.2 – Innsending av MVA. – melding.
-Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

15.2 – Betaling av forhåndsskatt upersonlige skatteytere

15.2 – Frist for innsending av skjema «Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted»