Datoer 2019

Frister i 2019: (beregnet)

Januar:

07.01 – Frist for innsending av A-melding (Desember)
15.01 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
20.01 – Frist for levering av tredjepartsopplysninyger Gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn
31.01 – Frist for levering av tredjepartsopplysninyger Fagforeningskontingent
31.01 – Frist for levering av aksjonærregisteroppgave

Februar:

01.02 – Frist for årsoppgave til arbeidstaker
05.02 – Frist for innsending av A-melding (Januar)
11.02 – Innsending av MVA melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)
15.02 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere)
15.02 – Frist for innsending av skjema “Betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted”

Mars:

05.03 – Frist for innsending av A-melding
12.03 – MVA melding for årstermin
15.03 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.03 – Betaling av forskuddsskatt (Personlige skatteytere)

April:

05.04 – Frist for innsending av A-melding
10.04 – MVA melding for primærnæring
10.04 – Innsending av MVA melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)
16.04 – Betaling av forskuddsskatt (upersonlige skatteytere)
30.04 – Innsending av forhåndsutfylt skattemelding (lønnsmottakere)

Mai:

06.03 – Frist for innsending av A-melding
10.03 – MVA melding for årstermin
15.03 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.03 – Betaling av forskuddsskatt (Personlige skatteytere)

Juni:

05.06 – Frist for innsending av A-melding
10.06 – Innsending av MVA Melding
30.06 – Frist for fastsetting av årsregnskap og årsberetning

Juli:

05.07 – Frist for innsending av A-melding
16.07 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
31.07 – Frist for innsending av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret i Brønnøysund

August:

05.08 – Frist for innsending av A-melding

September:

02.09 – Frist for søknad om kompensasjon for frivillige organisasjoner
02.09 – Innsending av MVA melding. Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)
05.09 – Frist for innsending av A-melding
16.09 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
16.09 – Betaling av forskuddsskatt (personlige skattytere)

Oktober:

07.10 – Frist for innsending av A-melding
10.10 – Innsending av MVA. – melding Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

November:

05.11 – Frist for innsending av A-melding
15.11 – Frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
15.11 – Betaling av forskuddsskatt personlige skatteytere

Desember:

05.12 – Frist for innsending av A-melding
10.12 – Innsending av MVA. – melding Betaling av mva. Innsending av kompensasjonsmelding (kompensasjonsoppgave)

For flere datoer, sjekk skatteetatens sider.