Ferieloven

Ferieloven

Hvor mye ferie?

Vi skiller mellom lovbestemt og avtalefestet ferie. I følge ferieloven plikter arbeidsgiver å «sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår». Da er lørdager regnet med som virkedager, og feriefritid blir således 4 uker og 1 dag ved 6 dagers uke. Har ikke virksomheten arbeid på lørdager utgjør ferien 21 feriedager for ansatte som arbeider i det som vi kaller en 5 dagersuke.

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere rett på en ekstra ferieuke (5 virkedager) som vi gjerne refererer til som avtalefestet ferie. Har ikke virksomheten arbeidsdager på lørdag, teller denne uken kun som 4 dager – og vi definerer dette som avtalefestet ferie.
Det betyr altså at ansatte har 21 dager ferie om man har 5 dagers uke, men får 25 dager (som følge av avtalefestet ferie).
Info Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager, jf ferieloven §5-2.

Eksempel

6 dagers uke:
Steinar Normann (30år) jobber hos Biltema, og ettersom biltema har åpent 6 dager i uken har Steinar Normann krav på 25 lovbestemte feriedager. Ved siden av dette får han også 5 virkedager ekstra som følge av tariffoppgjøret, så han får totalt 30 dager. Som da totalt utgjør 5 uker ferie.

5 dagers uke:

Christian Kristensen (27) jobber hos Tidsbanken AS, og i Tidsbanken har de 5 dagers arbeidsuke med fri på virkedagen lørdag. Dette medfører at Christian kun har 21 dager lovbestemt ferie. I tillegg får han 4 ekstra virkedager fra tariffoppgjøret (Egentlig 5 dager, men 1 dag faller bort på grunn av 5 dagers uke). Totalt blir dette 25 dager ferie, som da utgjør en total ferie på 5 uker (ettersom de har fri på lørdager).
5 dagers uke, etter ansatt har fylt 60 år:
Kurt Niblet (61) jobber hos Tresam Data, og hos Tresam Data er det 5 dagers arbeidsuke. Ettersom Kurt er mer enn 60 år gammel får han en ekstra ferie på 6 virkedager, men da Tresam Data kun har 5 dagers uke, faller ene dagen bort og Kurt har derfor lovbestemt 26 dager ferie. I tariffoppgjøret har han i likhet med de under 60 kun krav på 4 ekstra dager, og det utgjør at han får 30 dager ferie ett kalender år.

Du kan selv definere hvilke ferierammer (antall dager) dere skal ha tilgjengelig i ansattgruppene som de ansatte hører til. Alternativt kan du endre hvor mange feriedager en enkelt ansatt skal ha tilgjengelig på ansattkortet til den ansatte.

Når bør man begynne å planlegge ferien?

Da det i ferieloven står at arbeidsgiver skal ha styringsrett for når hovedferien skal avvikles, så er det viktig å være ute i god tid. Det er nemlig noen begrensninger i denne retten og det er følgende:
1. Arbeidstaker skal ha muligheten til å komme med sine ønsker for ferieavviklingen.
2. Arbeidstaker har krav på 3 uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (mellom 1. juni og 30. september)
3. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Forfattet av tidsbanken.no